Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Regulaminy i wnioski

Usługi aktywne

Logo projektu

Do pobrania: Wniosek o przyznanie usługi

 1. Regulamin usługi "Grupy wsparcia"
 2. Regulamin usługi "Klub integracja dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób w kryzysie"
 3. Regulamin usługi "Mobilny konserwator - Złota Rączka"
 4. Regulamin usługi "Mobilny konsultant snu"
 5. Regulamin usługi "Opiekun osoby starszej"
 6. Regulamin usługi "Opiekun osoby z niepełnosprawnościami"
 7. Regulamin usługi "Pomoc sąsiedzka"
 8. Regulamin usługi "Programy wspomagające zdrowie i zdrowy tryb życia"
 9. Regulamin usługi "Usługa dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami"
 10. Regulamin usługi "Usługa opieki nad dziećmi do 10 roku życia"
 11. Regulamin usługi "Usługa opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością do lat 18"
 12. Regulamin usługi "Warsztaty skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich"
 13. Regulamin usługi "Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne"

Usługi zakończone

Gmina Goleniów - Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. "Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów"

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do zainteresowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów

Dofinansowanie projektu z UE w kwocie: 2 633 654,99 zł

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie: 491 232,28 zł

Łączna wysokość dofinansowania wynosi: 3 124 887,27 zł

Logo projektu

Usługi realizowane do 31 sierpnia 2023 r.

Do pobrania: Wniosek o przyznanie usługi, Formularz zgłoszeniowy do projektu

 1. Regulamin usługi "200 lat"
 2. Regulamin usłgui "Biuro kariery"
 3. Regulamin usłgui "Centrum Kręgów Wsparcia"
 4. Regulamin usługi "Doradca Osoby lub Rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej"
 5. Regulamin usługi "Grupy wsparcia"
 6. Regulamin usługi "Klub integracja - dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób w kryzysie"
 7. Regulamin usługi "Mieszkania treningowe dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju w tym z autyzmem i zespołem aspergera"
 8. Regulamin usługi "Młodzieżowe centrum kompetencji"
 9. Regulamin usługi "Mobilny konserwator - złota rączka"
 10. Regulamin usługi "Mobilny konsultant snu"
 11. Regulamin usługi "Opiekun osoby starszej"
 12. Regulamin usługi "Opiekun osoby z niepełnosprawnościami"
 13. Regulamin usługi "Pomoc sąsiedzka"
 14. Regulamin usługi "Programy wspomagające zdrowie i zdrowy tryb życia"
 15. Regulamin usługi "Terapia małżeńska"
 16. Regulamin usługi "Transport dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami ( w tym osób na wózkach)"
 17. Regulamin usługi "Usługa Opieki nad dziećmi (w tym dzieci osób niepełnosprawnych)"
 18. Regulamin usługi "Usługi w mejscu zamieszkania dla saniorów i osób z niepełnosprawnościami"
 19. Regulamin usługi "Warsztaty skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich (w tym osób samotnych)"
 20. Regulamin usługi "Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne"
 21. Regulamin usługi "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego"
 22. Regulamin usługi "Życzliwy telefon"