Centrum Usług Społecznych w Goleniowie
ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów
tel: (91) 460 14 72
Naszą misją jest być bliżej ludzi,
wspierać ich w integracji i aktywizacji
Przejdź do BIP

Zakończenie projektu "Dokąd zmierza polityka społeczna w Goleniowie i Greifswaldzie?"

2021-10-20

Projekt:nbsp;FMP-0347-20

Dokąd zmierza polityka społeczna w Goleniowie i Greifswaldzie?

Wohin steuert die Sozialpolitik in Goleniów und Greifswald?

Projekt został zrealizowany na obszarze Euroregionu Pomerania, w Polsce w Goleniowie i w Niemczech w Greifswaldzie w dniach 06.04.2020r. – 30.09.2021r. (PL - 84 i D-52) oraz w przestrzeni wirtualnej. Uczestnikami projektu (spotkań, warsztatów, spotkań on- line) byli pracownicy służb społecznych OPS, PCPR, organizacji pozarządowych z Goleniowa oraz  przedstawiciele Urzędu ds. Edukacji, przedstawiciele Komisji Socjalnej, przedstawiciele instytucji młodzieżowych, Pełnomocnik ds. Rodziny z Greifswaldu.

Wszystkie spotkania, zajęcia integracyjne i warsztatowe były prowadzone przez uczestników lub zaproszonych specjalistów.

Ze względu na pandemię covid -19 zmieniony został harmonogram projektu, który został dostosowany do aktualnych możliwości  realizacji w Polsce i w Niemczech. W miejsce dwóch spotkań w Goleniowie i dwóch w Greifswaldzie odbyły się: spotkanie w Goleniowie, trzy spotkania on-line oraz spotkanie w Greifswaldzie w następujących terminach:

1) spotkanie w Goleniowie w dniu 9.09.2020r. (PL-27 i D-17) odbyło się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wojska Polskiego 28,

2) 28.01.2021r. spotkanie on – line (PL-16 i D-6)

3) 17.03.2021r. spotkanie on – line (PL-11 i D-6)

4) 17.06.2021r. spotkanie on – line (PL-11 i D-8)

5) 26.08.2021r. spotkanie w Greifswaldzie (PL-19 i D-15)

Wszystkie założone cele spotkań i warsztatów osiągnięto. Podniesiono u uczestników wiedzę nt. systemów wsparcia w Polsce i w Niemczech, wymieniono się wiedzą dotyczącą nowatorskich rozwiązań wsparcia rodzin i osób.

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)